Αλήθειες για τη διοίκηση του δήμου που σε κάποιους… δεν αρέσουν!

Το σίγουρο είναι ότι οι αλλαγές στον Κλεισθένη, αφαιρούν το ετσιθελικό δικαίωμα κάποιων εκλεγμένων… να χρησιμοποιούν δημοτικά αυτοκίνητα -ακόμη και πρώτης ανάγκης- για ΙΧ και μάλιστα να εμφανίζονται προκλητικά ακόμη και σε πανηγύρια!

Είναι σύνηθες το να ερμηνεύονται οι νόμοι όπως βολεύουν κάποιους και ιδίως αυτούς που πίστευαν ότι θα τους βγάλουν από δύσκολες θέσεις που περιήλθαν.

Δυστυχώς όμως, η «λύση» αυτή ποτέ δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς τους! Γιατί, η σωστή ερμηνεία των νόμων, πάντοτε φαίνεται στην πράξη! Και αυτό κάποτε το καταλαβαίνουν, αλλά τις περισσότερες φορές όμως, όταν πλέον έχουν χάσει το οποιοδήποτε δίκιο τους!

Παράδειγμα, ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος ερμηνεύεται -τουλάχιστον εδώ στον Ωρωπό- κατά το δοκούν, είναι αυτός του «Κλεισθένη». Προβάλλεται σθεναρά ότι οι «17» δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, δεν φτάνουν για να διοικήσει η νέα δημοτική αρχή το δήμο! Για όσους γνωρίζουν, ακόμη και από αυτούς που «βολεύονται» να κυκλοφορεί μια τέτοια περίπτωση, είναι ένα… εσκεμμένο «λάθος»! Ο «Κλεισθένης» αλλοιώθηκε -εγώ λέω δυστυχώς- σε αρκετά σημεία του τα οποία έχουν σχέση με την κυβερνησιμότητα των δήμων τόσες φορές, ώστε να καθιστά το δήμαρχο «παντοκράτωρα» και η οποιαδήποτε αντιπαράθεση στις αποφάσεις του, δεν είναι ικανή να του δημιουργήσει πρόβλημα διοίκησης! Είναι απολύτως στο χέρι του… να την λαμβάνει ή όχι υπόψη του.

Όλα αυτά βέβαια, θα φανούν στην πορεία και θα «προσγειώσουν» αρκετούς που έχουν εμμονή στην παραπληροφόρηση.

Όπως η παραπληροφόρηση αυτή που γίνεται εξάλλου και με τις διοικήσεις των κοινοτήτων, οι περισσότερες των οποίων είναι στα χέρια της σημερινής αντιπολίτευσης. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, οι αλλαγές στον «Κλεισθένη», έφεραν τη διοίκηση στα χέρια των ανθρώπων του δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη μου ορισμένα μόνο στοιχεία μέσα από την εγκύκλιο 88 ΑΠ: 59846/21.08.2019 για τη λειτουργία των κοινοτήτων.

Σε αυτά, όσον αφορά τα όργανα διοίκησης κοινοτήτων, προβλέπεται η ύπαρξη τόσο συλλογικού (συμβούλιο κοινότητας), όσο βέβαια και μονοπρόσωπου (πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας) οργάνου διοίκησης. Εδώ βλέπουμε ότι το συμβούλιο της κοινότητας είναι πρωτεύον όργανο διοίκησης της κοινότητας και η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ του είναι αυτή που αποφασίζει… Με ό,τι αυτό σημαίνει και καταλαβαίνει ο καθένας!

Σε ό,τι αφορά τώρα τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, οι αλλαγές στον «Κλεισθένη» τις έκανε, κυρίως, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες ασκούνται στα όρια της συγκεκριμένης κοινότητας είτε με πρωτοβουλία των οργάνων της κοινότητας είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου! Εδώ είναι ξεκάθαρος ο αποφασιστικός ρόλος της δημοτικής αρχής.

Επιπρόσθετα, ο δήμαρχος, με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους κοινοτήτων ή στα συμβούλια κοινοτήτων και στην προκειμένη περίπτωση εδώ στο δήμο Ωρωπού, κατά κύριο λόγο δεν ελέγχονται από τους προέδρους, αλλά από την πλειοψηφία η οποία πρόσκεινται στη δημοτική αρχή!

Τέλος, έρχονται οι αλλαγές στο νόμο να προσθέσουν ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή το συμβούλιο της κοινότητας δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του, τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρμόδιου ορισμένου αντιδημάρχου.

This entry was posted in Άρθρα. Bookmark the permalink.