«ΑΚΡΩΤΗΡΙ»: Προχειρότητα στο μεγαλείο της η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον Κάμπο Ωρωπού

Προχειρότητα στο μεγαλείο της διαπιστώνεται από τον ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΣΚΑΛΑΣ & Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ», στην εκτέλεση του Δημόσιου Έργου της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού. Με επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Παναγόπουλος και με αποδέκτες τους αρμόδιους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, αναφέρονται δέκα σημεία που παρουσιάζεται ανάγλυφη η εικόνα της προχειρότητας με την οποία θα σημαδευτεί αρνητικά ολόκληρη η περιοχή!

ΕΔΩ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Ενημερωτική Επιστολή (ΑΠ:20/04.07.19):

ΘΕΜΑ: Προβλήματα που παρατηρούνται στον οικισμό του Ακρωτηρίου, κατά την εκτέλεση του Δημόσιου Έργου της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Προς: 1.) Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ζώη Καρίνο.
2.) Επιβλέπουσα του Δημόσιου Έργου αντικατάστασης του υφιστάμενου
δικτύου ύδρευσης στο Βαρυκό, κ. Μαρία Παπαθανασίου.
Κοιν: Δήμαρχο Ωρωπού κ. Θωμά Ρούσση,

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε για τα προβλήματα που
δημιουργεί ο τρόπος εκτέλεσης του Δημόσιου Έργου της αντικατάστασης του
δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαρυκό/Ακρωτήρι, τόσο στους κατοίκους και στους
διερχόμενους πολίτες, όσο και στις υφιστάμενες υποδομές του οικισμού, και
συγκεκριμένα για τα εξής:

1.Δεν υπάρχουν διακριτοί εργοταξιακοί χώροι, με ειδική σήμανση και σχετικές
εγκρίσεις για την θέση τους, με αποτέλεσμα να αποθηκεύονται υλικά ανεξέλεγκτα σε
κοινόχρηστα φυτεμένα παρτέρια, στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων και πάνω στις
σχάρες απορροής, σε διαμορφωμένα πεζοδρόμια ακόμα και στην παραλιακή ζώνη,
προκαλώντας ζημιές που ενδέχεται να κληθούν οι κάτοικοι της περιοχής με έξοδά
τους να αποκαταστήσουν.

2.Δεν υπάρχει στοιχειώδης σήμανση στις οδούς που έχουν πραγματοποιηθεί οι τομές,
ενώ παραμένουν χωρίς προφυλάξεις και κατάλληλη νυκτερινή φωτεινή σήμανση
χαντάκια, με αποτέλεσμα να έχουν επανειλημμένα κινδυνέψει διερχόμενα
αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα και πεζοί.

3.Στην κεντρική οδό Μιμόζας που πραγματοποιούνται τώρα τομές, στο εναπομείναν
πλάτος της οδού αποθηκεύονται υλικά, ανεξέλεγκτα, ακριβώς δίπλα στην τομή για να
μειωθεί το κόστος του Αναδόχου, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να κάνουν ελιγμούς
για να αποφύγουν χαντάκια και λόφους από υλικά, χωρίς καμία απολύτως σήμανση
για την διευθέτηση της κυκλοφορίας, για την προειδοποίηση των κινδύνων, χωρίς
προστασία των σκαμμάτων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και επικινδυνότητα
στην καθημερινότητα των κατοίκων, με την δυσμενή αυτή κατάσταση να αναμένεται
να ενταθεί τον επόμενο μήνα, που οι οικιστές θα ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους
διακοπές και θα αυξηθεί κατακόρυφα η κίνηση στην αστική οδοποιία.

4.Στις οδούς που πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης,
παραμένουν χωρίς σήμανση και μέτρα ασφαλείας, χαντάκια με βάθος που προκαλεί
βλάβες στα διερχόμενα αυτοκίνητα, ενώ δεν υπάρχει σταδιακή αποκατάσταση των
τομών με ασφαλτόστρωση, εκτελώντας και ολοκληρώνοντας έτσι το έργο σε
διακριτές φάσεις.

5.Στις προαναφερόμενες οδούς, όπως η οδός Σημύδας, η παραλιακή οδός Φοινίκων
και η οδός Ευκαλύπτων που παραμένουν με τις τομές πληρωμένες μόνο με υλικό
επίχωσης, όλο το πλάτος των οδών παραμένει στο μεγαλύτερο έργο ακαθάριστο, με
ορατό τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων σε διερχόμενους ποδηλάτες, μηχανές και
πεζούς.

6.Το Δημόσιο αυτό έργο στο μεγαλύτερο μέρος του, εκτελείται σε κατοικημένη
αστική περιοχή, χωρίς να υπάρχει η στοιχειώδης μέριμνα για σκούπισμα και διαβροχή
των εργοταξιακών οδών, αλλά και για αποκομιδή των πλαστικών από συσκευασίες
εργοταξιακών υλικών, κ.α.

7.Μηχανήματα που απασχολούνται στην εν λόγω εργολαβία, απόθεσαν/αποθέτουν
ανεξέλεγκτα σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους, υλικά εκσκαφών, όπως
ασφάλτους, επιχώματα, κ.α., δραστηριότητα που επιβεβαιώθηκε παρουσία της
Επιβλέπουσας του έργου, κ. Μαρίας Παπαθανασίου, από τον επιβλέποντα επί τόπου
του έργου για λογαριασμό του Αναδόχου, οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:
«μπαζώνουμε ιδιωτικά οικόπεδα, με υλικά εκσκαφών του Δημόσιου έργου, απλά σε
συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες τους». Αναμένουμε την έγγραφη απάντηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας για την συγκεκριμένη καταγγελία.

8.Η αδιαμόρφωτη οδοποιία του οικισμού, είναι γνωστό ότι έχει υποστεί αναβάθμιση
από παλαιότερη εργολαβία, με την διάστρωση 30-40 εκατοστών από σκύρο και 3Α,
(κατ΄ ελάχιστο), σε όλο το διανοιγμένο πλάτος των οδών αυτών. Η σημερινή
εργολαβία, υποβαθμίζει και αλλοιώνει βλαπτικά την υφιστάμενη υποδομή των οδών
του οικισμού, αφού επιχώνει χωρίς διακριτά στάδια, (πρώτα με χώμα, εάν αυτό
προβλέπει η μελέτη, και μετά με το υπάρχον θραυστό υλικό), χωρίς μάλιστα να
αποκαθιστά έντεχνα τις τομές, επαναφέροντας ως όφειλε κατ΄ ελάχιστο, την οδοποία
στην αρχική της κατάσταση, αποκαθιστώντας δηλαδή την υπόβαση σκύρου και 3Α με
ίδιο πάχος. Όμως η εργολαβία επιχώνει τα σκάμματα στις οδούς αυτές, με ανάμεικτο
υλικό που περιέχει ποσοστό από αργιλική γαία, με αποτέλεσμα εκτός της εμφανούς
πλέον διαφοράς στην ποιότητα του οδοστρώματος, τους χειμερινούς μήνες που οι
περισσότεροι οδοί είναι καλυμμένοι από βρόχινο νερό, να αποτελέσουν παγίδες στα
διερχόμενα αυτοκίνητα, αφού το υλικό αυτό πλέον δεν συμπυκνώνεται
δημιουργώντας μελλοντικά επικίνδυνες λακκούβες. Επίσης η άργιλος που έχει
τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του καταστρώματος θα διασκορπιστεί σταδιακά και
στο υπόλοιπο τμήμα της άσκαφτης οδού, αλλοιώνοντας την προ του έργου
υφιστάμενη κατάσταση, όπου λειτουργούσαν οι οδοί αυτοί χωρίς προβλήματα.

9.Οι τομές που πραγματοποιούνται στην άσφαλτο για τις συνδέσεις των παροχών με
τις ιδιοκτησίες, ωθούν μέρος από το 3Α της υπόβασης στο πάνω μέρος του
καταστρώματος των οδών, δημιουργώντας έτσι μια γλιστερή και επικίνδυνη στρώση
για διερχόμενους πεζούς, ποδήλατα και μηχανοκίνητα μέσα, αφού δεν υπάρχει η
μέριμνα από τον Ανάδοχο να σκουπίζεται σε τακτικά διαστήματα η εργοταξιακή
οδοποιία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σε οδούς που έχει τοποθετηθεί το νέο
δίκτυο ύδρευσης πριν από εβδομάδες, η οδοποιία παραμένει ακόμη με τις τομές
χωρίς ασφαλτόστρωση, και σε κακή κατάσταση, ενώ παραμένουν ασκούπιστα
τμήματα οδών με μεγάλο κυκλοφορικό φόρτο, όπως αυτό της κεντρικής λεωφόρου Ν
Παλατίων, όπου παρατηρείται μάλιστα τα διερχόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια να
αναπτύσσουν ταχύτητα, αποτελώντας το γλιστερό κατάστρωμα, κίνδυνο
ατυχημάτων.

10.Όπου πραγματοποιούνται τομές στην διαμορφωμένη οδοποιία, εμφανίζεται η
υφιστάμενη υποδομή των οδών, με υπόβαση από 3Α ή και σκύρο, που σε ορισμένα
σημεία όπως επί της οδού Μιμόζας, το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης κυμαίνεται
από 65 έως 75 εκατοστά. Το υλικό αυτό που αποτελεί δημόσιο υλικό, δημόσιο
περιουσιακό στοιχείο, έχει τοποθετηθεί με προηγούμενες δημόσιες εργολαβίες για την
αναβάθμιση των οδών. Επομένως αυτό το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά
μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω εργολαβίας, ενώ έχει ζητηθεί από τους κατοίκους
της περιοχής δια μέσω του Εξωραϊστικού Συλλόγου, να αποθηκεύεται σε κατάλληλα
σημεία και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναβάθμιση της αδιαμόρφωτης
οδοποιίας. Παραταύτα υπάρχουν καταγγελίες από κατοίκους, ότι το υλικό αυτό
απομακρύνεται από τον οικισμό με τα φορτηγά υπεργολάβου/ων, μιας και δεν
μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή σαν Σύλλογος με τον Ανάδοχο που αναγράφεται
στην πινακίδα του έργου, όταν μάλιστα επί τόπου του έργου εμφανίζεται αυτό να
εκτελείται πιθανόν, από «υπεργολάβο» του Αναδόχου.

Για όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα πρέπει να επιληφθεί η Επίβλεψη του έργου,
ώστε να απομειωθούν σε πρώτη φάση οι σοβαροί κίνδυνοι από τους ακαθάριστους
οδούς και τα ανοιχτά σκάμματα, αλλά και να απομακρυνθούν όλα τα υλικά εκσκαφών
και ιδιαίτερα το ασφαλτικό υλικό που πετάχτηκε παράνομα σε ιδιοκτησίες και
κοινόχρηστους χώρους, και καλύφθηκε με χώμα. Ακόμη επιβάλλεται να ορίσετε
συγκεκριμένα σημεία απόθεσης υλικών της εργολαβίας, (εργοταξιακούς χώρους),
ώστε να απαλειφθεί η σημερινή κακή κατάσταση και δυσάρεστη πραγματικότητα που
έχει μετατρέψει μεγάλο τμήμα του αστικού οικισμού, σε εργοτάξιο. Τέλος απαιτείται
να αποκατασταθεί η υποδομή στην αδιαμόρφωτη οδοποιία όπως προϋπήρχε από
δεκαετίες και λειτουργούσε χωρίς προβλήματα, διατηρώντας όλο το κατάλληλο υλικό
των υποβάσεων των οδών που σκάβεται, σε κατάλληλα σημεία εντός των ορίων του
οικισμού, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του, αποκλειστικά για τους σκοπούς της
ίδιας εργολαβίας, και όχι ιδιωτικών ή άλλων εργολαβιών και σκοπών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος του Ακρωτηρίου, θα πραγματοποιήσει τη
ετήσια εκδήλωσή του στα γραφεία του επί των οδών Γαρδένιας Πεύκων, το Σάββατο
13 Ιουλίου 2019. Την ημέρα της εκδήλωσης αναμένονται δεκάδες εκατοντάδες
κάτοικοι και επισκέπτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή, για τον λόγο αυτό
είναι απαραίτητο να έχουν αποκατασταθεί οι κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν στα
γραφεία και συγκεκριμένα: η παραλιακή οδός Φοινίκων, η συνέχεια της Λ Ν
Παλατίων, η οδός Σημύδας, η οδός Ευκαλύπτων και τέλος η οδός Μιμόζας, ώστε να
γίνει με ασφάλεια η μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών στον οικισμό.

Μάλιστα εμείς σαν Φορέας των κατοίκων της περιοχής, θα παρακολουθήσουμε από
κοντά τις όποιες παρεμβάσεις σας, και θα αναζητήσουμε εφόσον δεν υπάρξει η
απαραίτητη αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος, νέους ελέγχους
και επιβολή της νομιμότητας, από ελεγκτικούς μηχανισμούς της Κεντρικής Διοίκησης.
Θα θέλαμε να έχουμε την γραπτή σας ενημέρωση για τις όποιες ενέργειές σας,
έγγραφη απάντηση που σας είχε ζητηθεί και για τις παράνομες συνδέσεις ιδιοκτησιών
με «αγωγούς όμβριων υδάτων» κάτω από τα καταστρώματα της δημόσιας οδοποιίας
που καλύφτηκαν από την εν λόγω εργολαβία, (απάντηση που οφείλατε/οφείλετε να
δώσετε κατ΄ προτεραιότητα, μιας και αφορά καταγγελία κατοίκων και φορέων
σχετική με την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας).

Ωρωπός 04-07-19
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. ο Πρόεδρος του Συλλόγου
«ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»
Γεώργιος Χρ. Παναγόπουλος

Γραφεία: διασταύρωση οδός Γαρδένιας και Πευκών , Ακρωτήρι Σκάλας,
Τηλ:22950-33872, 6937480994, 6982481988.
email:panagopoulos.gio@gmail.com,
site:omospondiaoropou.blogspot.gr

This entry was posted in Δημοτικά, Επιστολές. Bookmark the permalink.