ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ανά εκλογικό τμήμα) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 26ης ΜΑΪΟΥ – 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ 2ας  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4784Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4784Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4785Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4785Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4786Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4786Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4787Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4787Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΥΛΩΝΟΣ
4788Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4788Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4789Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4789Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4790Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4790Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4791Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4791Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4792Α ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4792Β ΩΡΩΠΟΥ
ΑΦΙΔΝΩΝ
4793Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4793Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4794Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4794Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4795Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4795Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4796Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4796Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4797Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4797Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4798Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4798Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ
4799Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4799Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4800Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4800Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4801Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4801Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4802Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4802Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4803Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4803Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4804Α ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4804Β ΩΡΩΠΟΥ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
4805 ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4806Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4806Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4807Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4807Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4808 ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
4809Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4809Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4810Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4810Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4811Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4811Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4812Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4812Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4813Α ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4813Β ΩΡΩΠΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
4814Α ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4814Β ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4815Α ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4815Β ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4816Α ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4816Β ΩΡΩΠΟΥ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
4817Α ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4817Β ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4818Α ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4818Β ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4819Α ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4819Β ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
4820Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4820Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4821Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4821Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4822Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4822Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4823Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4823Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4824Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4824Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4825Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4825Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4826Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4826Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4827Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4827Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4828Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4828Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4829Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4829Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4830Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4830Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4831Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4831Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4832Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4832Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4833Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4833Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4834Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4834Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4835Α ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ
4835Β ΩΡΩΠΟΥ
ΩΡΩΠΙΩΝ

 

This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.