Η πραγματική διάσταση μιας «δημοσκόπησης»… και ο «τρίτος»!

Πολύ θόρυβος έγινε και συνεχίζει, από μια δημοσκόπηση που έγινε στον Ωρωπό και παραβιάζοντας ό,τι ορίζει ο νόμος 3603/2007 στο 4ο άρθρο του περί δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, έχουν κυκλοφορήσει επωνύμως (με ποινική ευθύνη) και ανωνύμως, διάφορα αποτελέσματα! Σχολιάζοντας τη δημοσκόπηση αυτή, αναφέραμε ότι είναι απολύτως σίγουρο… ότι δεν θα μάθουμε κανένα στοιχείο της που να νομιμοποεί το όποιο αποτέλεσμα, εκτός βέβαια… από το ποιος ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή!

Γιατί αυτό είναι οφθαλμοφανές! Εντολέας είναι, όποιος θέλει τον Γιώργο Γιασημάκη… τρίτο! Τον «έβγαλε» λοιπόν τρίτο και μένει να το ευχαριστιέται από τώρα… μέχρι τις εκλογές!!! Ακόμη, δεν γνωρίζουμε, αν έγινε η δημοσκόπηση αυτή από εξειδικευμένη εταιρεία ή από κάποια ιδιωτικά τηλέφωνα που ακούν και σημειώνουν αυτά που θέλουν και δημιουργούν το αποτέλεσμα, το οποίο δεν δημοσιοποιείται, αλλοιώνεται, γίνεται αβάσιμη “πληροφορία” και με την μορφή αυτή προσπαθεί να παραπλανήσει!

Αν ο στόχος λοιπόν του εντολέα της δημοσκόπησης, δεν ήταν να παρουσιάσει την πιο δυνατή υποψηφιότητα τρίτη, περιμένουμε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος:
α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση, β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης, γ) το σκοπό της δημοσκόπησης, δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος, ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη, στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων, ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας, η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων, θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτωμένων, ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος, ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.

Να σημειώσουμε επίσης ότι όπως ρητά αναφέρει ο Νόμος, απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν τη δημοσιοποίησή της.

Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, δικαιωνόμαστε που λέμε ότι, ήταν μια δημοσκόπηση η οποία ήθελε τον Γιώργο Γιασημάκη τρίτο! Τώρα, για το ποιος μπορεί να είναι ο εντολέας της, ας αναρωτηθεί ο κάθε δημότης του Ωρωπού, για το ποιος έχει αντικαταστήσει τον διάλογο με τον Γιώργο Γιασημάκη με την λέξη… “χάλκινος”! Με την λέξη “τρίτος”! Γιατί ο διάλογος μαζί του δεν τον συμφέρει! Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως σίγουρα είναι η παρούσα δημοτική αρχή, που έχει την παραπάνω απάντηση ως μόνιμη επωδό σε κάθε τοποθέτηση ή καταγγελία του Γιώργου Γιασημάκη και των ανθρώπων της δημοτικής του ομάδας για τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης του δήμου!

Μπορεί όμως και κάθε άλλος που θα ήθελε τον Γιώργο Γιασημάκη τρίτο… για να είναι αυτός με μεγαλύτερες πιθανότητες στην δεύτερη θέση! Τα πραγματικά σημερινά στοιχεία όμως, δείχνουν ότι θα έπρεπε ίσως να ήθελε τρίτο τον σημερινό και πιθανό υποψήφιο δήμαρχο Θωμά Ρούσση! Με την πορεία που κάνει η αρχή του και φτάνοντας στην ώρα της κρίσης, σίγουρα θα είχε να κερδίσει περισσότερα..!

Ο “τρίτος”, σύμφωνα με τα “μυθικά” αποτελέσματα, Γιώργος Γιασημάκης, ανεξάρτητα αν το θέλουν οι μυθοπλάστες παρουσιαστές και οι ευκαιριακοί αναλυτές, είναι σήμερα μια σίγουρη επένδυση στην ελπίδα να βγει ο Ωρωπός από το τέλμα που έχει πέσει! Ικανός επιστήμονας, σοβαρός οικογενειάρχης και πάνω απ’ όλα άνθρωπος της διπλανής πόρτας που νοιάζεται για τον τόπο του και τα προβλήματα της κοινωνίας του.

Πολλοί προσπαθούν με επικοινωνιακά τρυκ να “κάψουν” αυτήν την ελπίδα, αλλά είναι πολλοί περισσότεροι που την θέλουν ζωντανή… και δεν τους βγαίνει!

ΣΠΥΡΟΣ ΞΥΛΟΣ

(Διατηρώ το δικαίωμά μου να υπογράφω)

This entry was posted in Άρθρα, Δημοτικά. Bookmark the permalink.