Ο Συνεταιρισμός ΔΙΠ δήλωση-βόμβα (ανεπίσημη) του αντιδημάρχου Αφιδνών

img_2714Αφίδνες, 29 Δεκεμβρίου 2016

https://www.facebook.com/ippokrateiospolitia  

https://www.facebook.com/groups/15133136487/

Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση δέσμευση του Αντιδημάρχου Αφιδνών για τα υπολειπόμενα έργα υποδομής σε συζήτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κατοίκους και τον Γραμματέα και Ταμία του ΣΔΙΠ, που ασχολούνται με τα θέματα του οικισμού της ΙΠ.

« Γεωργιος Πουλος:  ΤΑ ΈΡΓΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ! ΤΟ ΟΨΙΜΟ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ ΜΕ ΕΚΠΛΗΣΕΙ,ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΈΠΡΕΠΕΝΑ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ!!!!ΑΡΑΓΕ ΣΤΗΝ Ι.Π ΔΕΝ ΖΟΥΣΑΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ????»

Σε εύλογα ερωτήματα του Γραμματέα του ΣΔΙΠ ο κ. Αντιδήμαρχος δεν έδωσε καμία απάντηση, μένει να περιμένουμε την επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα

Τα ερωτήματα :

Panagiotis Pantos Κύριε Αντιδήμαρχε Γιώργο Πούλο, επειδή παραπάνω έκανες μια δημόσια δήλωση ως αρμόδιος αιρετός έστω και ανεπίσημη, κάποια εύλογα ερωτήματα
Δηλαδή με άλλα λόγια θα βγουν από τα ταμεία του Δήμου, ο οποίος έχει συνολική έκταση 317.460 στρέμματα και 33.769 κατοίκους (απογραφή 2011) 56 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν έργα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας έκτασης 7.636 στρέμματα και 959 κατοίκους (απογραφή 2011) για να μην επιβαρυνθούν οι ιδιόκτητες των 1.876 οικοπέδων του οικισμού ;
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου, τι ποσά προβλέπει για δημοτικά έργα ;
Τα υπολειπόμενα έργα με ποιο τρόπο θα κατασκευαστούν, με ποια προτεραιότητα, με ποιο χρονοδιάγραμμα, και κυριότερα με ποια χρηματοδότηση ;
Η δήλωση σου δεσμεύει τη Δημοτική Αρχή και το συνδυασμό της συμπολίτευσης που τη στηρίζει ;
Ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης γνωρίζει αυτή την δέσμευση σου και την υιοθετεί ; 
Άριστες οι προθέσεις και οι υποσχέσεις, αρκεί μη γίνονται για να «χαϊδεύουμε αυτιά» και να είναι εφικτές και υλοποιήσιμες σε ορατό χρονικό ορίζοντα …

Panagiotis Pantos
Panagiotis Pantos Από την έκθεση του Δήμου Ωρωπού «Καταγραφής των Έργων και των Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου Ωρωπού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία» 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ. (σελ 27 http://www.sdip.gr/ekthesiFOT.pdf)

Panagiotis Pantos
Panagiotis Pantos Από την έκθεση του Δήμου Ωρωπού «Καταγραφής των Έργων και των Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου Ωρωπού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία» 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.
7.1. Υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.
Στην συνέχεια αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που έχουν σχέση με την κατασκευή των έργων υποδομής. Οι υποχρεώσεις που αφορούν την παραχώρηση στον ΟΤΑ χωρίς αποζημίωση των κοινοχρήστων χώρων αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας.
Πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης στης έκτασης του Συν/μού συντάχθηκαν δύο πράξεις παραίτησης από το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης για τους κοινόχρηστους χώρους. Οι πράξεις παραίτησης αναφέρονται και στο Προεδρικό Διάταγμα της 23-11-1977 ( ΦΕΚ 482Δ/ 25-11-1977 ). Τόσο η πρώτη πράξη με αριθμό 22 της 11-9-1973 όσο και η δεύτερη συμπληρωματική με αριθμό 31205 της 20-5-1977 αναφέρουν. ¨ Οι αυτοί ώδε εμφανισθέντες ηφ΄ ην παρίστανται ιδιότητα δηλούσι εν συνεχεία ότι ο παρ΄ αυτών εκπροσωπούμενος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία αναλαμβάνει πάντα τα έξοδα των έργων υποδομής, ήτοι την κατασκευή των εγκριθησομένων οδών, έργων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, της εντός του εγκριθησομένου σχεδίου περιοχής ¨.
Η Πολιτεία εντάσσει μία ιδιωτική έκταση στο σχέδιο πόλης, δίδοντας την δυνατότητα στέγασης στους ιδιοκτήτες της έκτασης. Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης η αξία της γης αυξάνεται προς όφελος των ιδιοκτητών. Σε αντάλλαγμα η πολιτεία απαιτεί από τον ιδιωτικό φορέα , αφενός να παραχωρήσει στον ΟΤΑ τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, αφετέρου να εκτελέσει με δικά του έξοδα τα έργα υποδομής στην περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο. Η απαίτηση αυτή
υπάρχει και σε όλους τους μεταγενέστερους νόμους, και στους ισχύοντες μέχρι σήμερα ( ΠΔ 93/87 περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών ).
7.2. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής..
Συνοψίζοντας τις προηγούμενες παραγράφους, οι εκτιμώμενες δαπάνες κατασκευής των υπολοιπομένων έργων είναι οι ακόλουθες :
• Κατασκευή αδιάνοικτων δρόμων για την λειτουργική συμπλήρωση του οδικού δικτύου 4.460.000,0 €
• Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων στο σύνολο του εσωτερικού οδικού δικτύου 16.560.000,0 €
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντλιοστασίων , κλπ. 23.000.000,0 €
• Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διάθεση των λυμάτων ( Α Φάση ανάπτυξης ) 1.300.000,0 €
• Βασικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 9.500.000,0 €
• Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης 1.200.000,0 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 56.020.000,0 €

7.1. Υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.
Στην συνέχεια αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που έχουν σχέση με την κατασκευή των έργων υποδομής. Οι υποχρεώσεις που αφορούν την παραχώρηση στον ΟΤΑ χωρίς αποζημίωση των κοινοχρήστων χώρων αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας.
Πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης στης έκτασης του Συν/μού συντάχθηκαν δύο πράξεις παραίτησης από το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης για τους κοινόχρηστους χώρους. Οι πράξεις παραίτησης αναφέρονται και στο Προεδρικό Διάταγμα της 23-11-1977 ( ΦΕΚ 482Δ/ 25-11-1977 ). Τόσο η πρώτη πράξη με αριθμό 22 της 11-9-1973 όσο και η δεύτερη συμπληρωματική με αριθμό 31205 της 20-5-1977 αναφέρουν. ¨ Οι αυτοί ώδε εμφανισθέντες ηφ΄ ην παρίστανται ιδιότητα δηλούσι εν συνεχεία ότι ο παρ΄ αυτών εκπροσωπούμενος Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία αναλαμβάνει πάντα τα έξοδα των έργων υποδομής, ήτοι την κατασκευή των εγκριθησομένων οδών, έργων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροφωτισμού, της εντός του εγκριθησομένου σχεδίου περιοχής ¨.
Η Πολιτεία εντάσσει μία ιδιωτική έκταση στο σχέδιο πόλης, δίδοντας την δυνατότητα στέγασης στους ιδιοκτήτες της έκτασης. Με την ένταξη στο σχέδιο πόλης η αξία της γης αυξάνεται προς όφελος των ιδιοκτητών. Σε αντάλλαγμα η πολιτεία απαιτεί από τον ιδιωτικό φορέα , αφενός να παραχωρήσει στον ΟΤΑ τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, αφετέρου να εκτελέσει με δικά του έξοδα τα έργα υποδομής στην περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο. Η απαίτηση αυτή
υπάρχει και σε όλους τους μεταγενέστερους νόμους, και στους ισχύοντες μέχρι σήμερα ( ΠΔ 93/87 περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών ).
7.2. Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής..
Συνοψίζοντας τις προηγούμενες παραγράφους, οι εκτιμώμενες δαπάνες κατασκευής των υπολοιπομένων έργων είναι οι ακόλουθες :
• Κατασκευή αδιάνοικτων δρόμων για την λειτουργική συμπλήρωση του οδικού δικτύου 4.460.000,0 €
• Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων στο σύνολο του εσωτερικού οδικού δικτύου 16.560.000,0 €
• Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αντλιοστασίων , κλπ. 23.000.000,0 €
• Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διάθεση των λυμάτων ( Α Φάση ανάπτυξης ) 1.300.000,0 €
• Βασικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 9.500.000,0 €
• Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης 1.200.000,0 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 56.020.000,0 €

Panagiotis Pantos Η παραπάνω έκθεση «Καταγραφής των Έργων και των Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου Ωρωπού στην Ιπποκράτειο Πολιτεία» και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 7 αυτής «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» με την αρ. 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις 5 Μαΐου 2015.( εδώ η απόφαση του ΔΣhttp://www.sdip.gr/SS1.pdf )
Με τη χθεσινή δήλωση δέσμευση του ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Πούλος απαλλάσσει των υποχρεώσεών του τον ΣΔΙΠ περί «Μηδενικής οικονομικής επιβάρυνσης για τα υπολειπόμενα έργα υποδομής στην ΙΠ» και αναιρεί τη ψήφο του στις 5 Μαΐου 2015 εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ;
Ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης θα τοποθετηθεί για το θέμα ;
This entry was posted in Δημοτικά. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.