Βεβαιώσεις αποδοχών για τη φορολογική δήλωση

LITSAS SPYROSΤου Σπύρου Λίτσα, Λογιστή-Φοροτεχνικού

Ηλεκτρονικές εφαρμογές έχουν αναπτύξει σχεδόν στο σύνολο τους τα Ασφαλιστικά Ταμεία ώστε οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι να εκτυπώσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών για το 2014.

Συγκεκριμένα το ΙΚΑ ,ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ ,το ΤΣΜΕΔΕ το ΕΤΕΑ , και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικές εφαρμογές που επιτρέπουν στους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους να εκτυπώσουν τις βεβαίωσεις αποδοχών για το 2014. Φέτος για πρώτη χρονιά όλα τα Ταμεία ήταν υποχρεωμένα να στείλουν στην ΓΓΠΣ τα στοιχεία των αποδοχών του 2013 ώστε να είναι προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις. Η διαδικασία αυτή τελείωσε στις 28 Μαρτίου και σταδιακά οι αποδοχές εμφανίζονται προσυμπληρωμένες στους προβλεπόμενους κωδικούς του Ε1. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία όμως για να αποφευχθούν περιπτώσεις λαθών στην συμπλήρωση των αποδοχών δίνει την δυνατότητα στους υπόχρεους να εκτυπώσουν και να δουν τις αποδοχές στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα λάμβαναν όπως ίσχυε μέχρι και πέρσι ταχυδρομικά μέσω του υπολογιστή τους. Ας δούμε τα Ταμεία που δίνουν την δυνατότητα μέχρι σήμερα αυτή μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών

1. ΙΚΑ : www.ika.gr
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΕΑ τ. ΕΤΕΑΜ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και τ. ΤΑΠΙΛΤ
Εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε φορέα ασφάλισης (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ τ. ΕΤΕΑΜ με τον διαφορετικό αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ)
Για την έκδοση της βεβαίωσης θα χρειαστείτε τον ΑΜ ασφαλισμένου, το ΑΜΚΑ, τον αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ και τον ΑΦΜ

2. ΕΤΕΑ : www.idika.org.gr/FORB_TEADY
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΤΑΜΕΙΑ
ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ-ΚΥ Τ.Ε.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων Κεντρική Υπηρεσία
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΕΙΓΕ πρώην Τ.Ε.Α Εκπαιδευτ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ Τ.Ε.Α. Προσωπικού ΔΕΗ
ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ Τ.Ε.Α. Προσωπικού ΕΛΤΑ
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ Τ.Ε.Α. και Προνοίας Προσωπ. ΕΡΤ και Τουρισμού
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ Τ.Ε.Α. Προσωπικού ΟΤΕ
ΕΤΕΑ- ΤΕΑΠΕΤΕ Τ.Ε.Α. Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ πρώην Τ.Ε.Α. Προσωπ. Οινοποιίας Ζυθοποιίας κλπ
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΚΑ πρώην Τ.Ε.Α. Προσωπ. Οργαν. Κοινων. Ασφάλισης
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΕΚ Τ.Ε.Α. Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΝΤΠ Τ.Ε.Α. Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΧ πρώην Ταμείο Επικουρ. Ασφάλισης Χημικών
ΜΤΣ Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Μερίσματα

Δύο τρόποι αναζήτησης:
α) Αριθ. Λογ/μου ΙΒΑΝ (απαιτούνται τουλάχιστον τα τελευταία 8 ψηφία)
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
β) Φορέας Σύνταξης
ΑΜ Σύνταξης
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Για τα κάτωθι επικουρικά ταμεία του ΕΤΕΑ :
ΤΑΠΤΠ Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπ. Τράπεζας Πίστεως (ALPHA BANK)
ΕΛΕΜ Ειδ. Λογ/μος Επικουρ. Μελών (Προσωπ. Αγροτικής Τράπεζας)
ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Επικουρ. Ασφαλ. Προσωπ. ΕΤΒΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑ, οι βεβαιώσεις θα παραλαμβάνονται από τις Τράπεζες, με τη διαδικασία που ίσχυε και κατά τα παρελθόντα έτη

3. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ : δείτε το σχετικό link
Χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISNET

4. ΟΓΑ : www.oga.gr/
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ =>
Υπηρεσίες προς το κοινό =>
Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση (2015)

5. ΟΑΕΕ : www.oaee.gr/
Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων ΟΑΕΕ
Χρειάζεται το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ

6. ΤΣΜΕΔΕ : www.tsmede.gr/
Για την έκδοση της βεβαίωσης ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου
και παραλαβή κλειδαρίθμου
Εναλλακτικά μπορείτε να παραλάβετε την έγγραφη βεβαίωση από το Ταμείο

7. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Θα αποσταλλεί ταχυδρομικά

8. ΤΣΑΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
Θα αποσταλλεί ταχυδρομικά

9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: https://mtn.hellenicnavy.gr
Αριθμός Μητρώου ΜΤΝ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

10. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ https://mta.haf.gr/login
Αριθμός Μητρώου
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

11. ΝΑΤ www.nat.gr/
Αριθμός Μητρώου Συνταξιούχου
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ

12. ΤΕΑΠΑΣΑ www.teapasa.gr (Σώματα Ασφαλείας – Αστυνομία/Πυροσβεστική)
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

13. ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
Θα αποσταλλεί ταχυδρομικά

14. ΕΔΟΕΑΠ Ενιαίος Δημοσ. Οργανισμός Επικουρ. Ασφάλισης και Περίθαλψης
Θα αποσταλλεί ταχυδρομικά

This entry was posted in Ενδιαφέρουν. Bookmark the permalink.