Πρόσκληση για τον Αρβανίτικο Γάμο Καλάμου – Δεν συμμετέχει ο Αρβανίτικος σύλλογος Καλάμου «ΜΠΕΣΑ»;;;

GAMOSΟ Αρβανίτικος σύλλογος Καλάμου «ΜΠΕΣΑ» συμμετέχει στην εκδήλωση του Αρβανίτικου Γάμου; Αν τελικά δεν συμμετέχει -όπως φαίνεται στην πρόσκληση- γιατί;;;

This entry was posted in Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.