640.000 σε απευθείας αναθέσεις μέχρι σήμερα…

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του «Καλλικράτη», η οικονομική επιτροπή του δήμου, υποχρεούται να υποβάλλει κάθε τρεις μήνες έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία πρέπει να παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και οι παρατηρήσεις της μειοψηφίας (Ευάγγελος Καλύβας, Ελένη Βαρνάβα, Δημήτρης Κιούσης)  στα πεπραγμένα της, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Όλα αυτά τα ορίζει ο νομοθέτης, στοχεύοντας σε μια χρηστή διοίκηση με διαφάνεια και στο να είναι στη διάθεση της ενημέρωσης του κάθε δημότη. Επίσης, θέτει προ των ευθυνών του και τον έλεγχο, που δεν είναι βέβαια μόνο στην αρμοδιότητα των μελών της μειοψηφίας μέσα στην οικονομική επιτροπή.
Τι γίνεται όμως στο δήμο Ωρωπού πάνω στο θέμα αυτό. Απολύτως τίποτε!
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά έκθεση, αν και σε λίγο συμπληρώνεται και το τρίτο τρίμηνο και αντιθέτως, εξακολουθούν να «μοιράζονται» αφιδώς χρήματα με απευθείας αναθέσεις και μερικούς διαγωνισμούς, με ελάχιστη έκπτωση από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους και ελεγχόμενες διαδικασίες!
Για παράδειγμα, να αναφερθούμε στον πρώτο διαγωνισμό (3 Ιουνίου) στο δήμο Ωρωπού (ada/4Α3ΤΩ0Π-Φ), που ήταν για προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.), για την απολύμανση του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης, προκειμένου αυτό να είναι κατάλληλο προς κατανάλωση, συνολικού προϋπολογισμού 44.772 ευρώ με ΦΠΑ..
Στον 1ο αυτό διαγωνισμό, είχαμε παρατηρήσει τα εξής:
1. Η προμήθεια αυτή είχε αποφασισθεί από την οικονομική επιτροπή στις 3 Ιουνίου, με έγκριση της μελέτης υπ’ αριθ. 4/2011 της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου και όχι αυτής που προτάθηκε (2/2011)!!!. Δικαίως είχαν διαμαρτηρηθεί τότε τα μέλη της αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή για την ποιότητα της ενημέρωσης που είχαν.
2. Δημοσιοποιείται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» προς ενημέρωση προμηθευτών που δεν έχουν άλλη ιδιαίτερη (εσωτερική) πληροφόρηση, την Παρασκευή 24 Ιουνίου(!) μετά της 2 το μεσημέρι, όταν οι υπηρεσίες του δήμου έχουν κλείσει και οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να πάρουν τον φάκελο, πριν από τη Δευτέρα το πρωί. (Συνηθίζεται αυτή η μεθοδολογία από την παρούσα διοίκηση του δήμου).
3. Οι καταθέσεις των προσφορών προς το δήμο, έληγαν στις 28 Ιουνίου, ή αυτοπροσώπως ανήμερα του διαγωνισμού. Δηλαδή όσοι ενημερώθηκαν από το «Διαύγεια», ή την δημοσίευση σε εφημερίδα (5 ημέρες πριν τον διαγωνισμό), είχαν στη διάθεσή τους το πολύ 2 μέρες, να συγκεντρώσουν δέκα (10) δικαιολογητικά που αναφέρονταν στους όρους συμμετοχής!!!
Αυτή είναι μια… άλλη άποψη για τη διαφάνεια των διαγωνισμών!
Επίσης υπάρχει πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και ανάδειξη αναδόχου που κατέθεσε προσφορά με 4% έκπτωση, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 33.523,00 ευρώ. Άλλος πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του δήμου και ανάδειξη του προηγουμένου αναδόχου, που κατέθεσε προσφορά με 24% έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 30.457,28 ευρώ.
Σε διαγωνισμό για τη «διαμόρφωση χωρών Τεχνικής Υπηρεσίας δήμου Ωρωπού, υπήρξε ανάδειξη αναδόχου που κατέθεσε προσφορά με 7% έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, δηλαδή του συνολικού ποσού 39.324,56­ πλέον ΦΠΑ 23% (9044,65ÿ) δηλαδή 48.369,21 ευρώ. Υπήρξε και άλλο  4%, σε έργο προϋπολογισμού 73.000 ευρώ (καθαρισμός και αποψήλωση κοινόχρηστων χώρων).
Και πάμε στις ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ!
Στο κομμάτι αυτό θα συναντήσουμε τις περισσότερες φορές το… «κατεπείγον» του θέματος! Το πόσο κατεπείγον όμως είναι, φανερώνεται από ένα παράδειγμα μιας απευθείας ανάθεσης, με… προχρονολογημένη προσφορά! Ήταν για μια επισκευή αυτοκινήτου και με ημερομηνία 06/06/2011 αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» του δήμου (ada/4Α37Ω0Π-Ι). Ήταν απόφαση δημάρχου για απευθείας ανάθεση με το αιτιολογικό της άμεσης και κατεπείγουσας ανάγκης του δήμου, για την επισκευή του οχήματος, Η απευθείας ανάθεση αφορούσε ένα αυτοκίνητο MERCEDES VITO, στο οποίο έγινε αντικατάσταση του κινητήρα με μεταχειρισμένο, αξίας (κινητήρα) 4.900 ευρώ συν το ΦΠΑ.
Οι διαδικασίες για την επισκευή του εν λόγω αυτοκινήτου, ακολούθησαν την εξής σειρά: Στις 31 Μαρτίου 2011 δόθηκε η εντολή επιθεώρησης του προς επισκευή αυτοκινήτου, την ίδια μέρα υπήρξε η γνωμάτευση της επιτροπής επιθεώρησης και παραλαβής προμηθειών και συντήρησης οχημάτων, ενώ η προσφορά της εταιρείας που ανέλαβε την επισκευή, είχε δοθεί στο δήμο από τις 4 Φεβρουαρίου 2011!!! Δηλαδή ΔΥΟ (2) μήνες πριν!
Να σημειώσουμε, πως η απευθείας ανάθεση του δημάρχου Γιάννη Οικονομάκου δόθηκε στις… 24 Απριλίου 2011! Πόσο λοιπόν άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη ήταν, όταν μετά από 24 ημέρες της γνωμάτευσης, έμειναν στην προσφορά της 4ης Φεβρουαρίου; Δηλαδή σε μια προσφορά προχρονολογημένη κατά τρεις μήνες!!!

Δρομολογημένες με αυτή την πολιτική λογική, έφυγαν από το δήμο δεκάδες τέτοιες απευθείας αναθέσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι σήμερα το ύψος των 640.000 ευρώ(!!!) και είναι οι παρακάτω:

Απευθείας ανάθεση για υποστηρικτικές υπηρεσίες μηχανογράφησης των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του δήμου. 16.678,80 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παροχή μηχανογραφικής κάλυψης μισθοδοσίας προσωπικού δήμου Ωρωπού έτους 2011 (συμπληρωματική). 11.083,33 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων του δήμου Ωρωπού 2.996,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος αξίας 1.456,59 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υλικών για την περιτοίχιση-περίφραξη διαφόρων δημοτικών χώρων 15.990 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης για το βρεφονηπιακό Καλάμου. 7.380 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή των ασφαλίστρων για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου. 65.000 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του δημοτικού Συβουλίου 11.500,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 14.772.30 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και επισκευή του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 3.665,52 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια χλωριωτών και λοιπών μηχανημάτων 14.860.86 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για λοιπές προήθειες καταναλωτικών  αγαθών 14.956,80 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού 13.874.40 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια 5 καμπινών για την παραλία Μαρκοπούλου 4.920,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για τη διαμόρφωση χώρων στα Νέα Παλάτια 12.838,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχειριστική επάρκεια του δήμου Ωρωπού 8.610,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού Αγ. Κων/νου δημ. κοινότητας Νέων Παλατίων» 7.626,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση μελέτης διερεύνησης και αξιολόγησης νέων χώρων για την εγκατάσταση ΚΕΛ δήμου Ωρωπού 5.904,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση μελέτης «Γεωλογική μελέτη για την ανέγερση Παιδικού Σταθμού Αγ. Κων/νου δημ. κοινότητας Νέων Παλατίων». 6.765,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος. 319,80 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος. 450,30 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος. 301,35 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων. 1.845,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την μίσθωση μηχανημάτων. 19.926,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για τον έλεγχο ισολογισμών του δήμου Ωρωπίων έτους 2005, 2006 & 2007. 22.140,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για  διαφημιστικό υλικό για το δήμο 826,56 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια εξοπλισμού για τους εθελοντές πυροπροστασίας 5.000,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για μισθώατα μηχανημάτων – τεχνικών έργων ακινήτων 19.975,20 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για εργασίες βελτίωσης πεζόδρομου Χαλκουτσίου 7.134,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 1.845,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για μηχανήματα υπηρεσίας πρασίνου 11.414,40 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση βλάβης στη Μαυροσουβάλα. 10.701,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γεωργικού μηχανήματος (καταστροφέας-χορτοκοπτικό). 9.225,30 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υλικών για την μεταφορά και διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου. 6.088,50 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση μελέτης για «Τοπογραφικές εργασίες ενημέρωσης υποβάθρου του οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού». 11.685,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για εργασίες βελτίωσης του πεζόδρομου δημοτικής Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού. 7.011 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος. 2.014.04 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση καθαρισμού αγροτικών χωματόδρομων από χώμα και φερτά υλικά με γκρέιντερ. 19.975,20 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υλικών για την συντήρηση ανατολικού πεζοδρομίου Αγίων Αποστόλων. 14.145,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια παρατηρητηρίων για ναυαγοσώστες. 7.638,30 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση μελέτης «Εξωτερικών υδραγωγείων στις θέσεις Αυλοτόπι και Ρίζες (ΔΚ Καλάμου). 11.070,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την επισκευή οχήματος δημοτικής Κοινότητας Αυλώνα. 8.304,22 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση επισκευής και θέσης σε λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος στη θέση Μαυροσουβάλα του δήμου Ωρωπού. 10.701,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για εξαγωγή της υποβρύχιας αντλίας στο αντλιοστάσιο ΑΣ6 της Μαυροσουβάλας λόγω προβλήματος στην πομόνα 350ΗΡ. 2.800,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση του καθαρισμού του πυθμένα της γεώτρησης σε αντλιοστάσιο των Αφιδνών. 4.920,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εργασίας αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου χωματερής Καλάμου με απευθείας ανάθεση. 24.600,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη γεωλογικής μελέτης για την εκπόνηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για το έργο: «Ανέγερση παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Κάλαμο δήμου Ωρωπού». 6.765,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης για την εκπόνηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για το έργο: «Ανέγερση παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού στον Κάλαμο δήμου Ωρωπού» 7.675,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για επισκευή και θέση σε λειτουργία του αντλιοστασίου στη 17.404,50 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση της  έκθεσης απογραφής του Δήμου Ωρωπού, καταχώρηση της  απογραφής  έναρξης  στο  βιβλίο απογραφών και  ισολογισμών του δήμου, καθώς και ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης 24.600 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού έλεγχου από ορκωτό λογιστή της έκθεσης απογραφής του Δήμου Ωρωπού.  24.600,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια χλωρίου για την απολύμανση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ωρωπού. 11.070,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος της επισκευής του αντλιοστασίου στο γήπεδο Καπανδριτίου. 8.148,75 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για προμήθειας γραφικής ύλης. 1688,79 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για το Δήμο Ωρωπού.  8.437,80 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών για το Δήμο Ωρωπού. 11.182,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επίπλων για το Δημαρχείο Ωρωπού. 4.920,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης υπολογιστών με απευθείας ανάθεση. 2.583,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πόρτας για το Δημαρχείο Ωρωπού. 615,00 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μικροφωνικού εξοπλισμού. 2.166,8418 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας της παρακολούθησης της ποιότητας πόσιμου νερού του Δήμου Ωρωπού. 3.800,70 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για το Δήμο Ωρωπού. 10.799,40 ευρώ.
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης. 9.908,32 ευρώ.

Το εάν τώρα οι επιμέρους κατηγορίες που αναφέρονται σ’ αυτές τις αναθέσεις συνιστούν ή όχι ενιαίο έργο, κρίνεται σύμφωνα με τη βάσει λειτουργικών κριτηρίων και, συγκεκριμένα, βάσει της οικονομικής και της τεχνικής λειτουργίας του αποτελέσματος στο οποίο αποβλέπουν οι ανατιθέμενες εργασίες. Όσον αφορά τη διενέργεια διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργολάβων, δικαιολογείται και σε περίπτωση που απειλείται, με βεβαιότητα, η επέλευση σοβαρού κινδύνου, για την αποτροπή του οποίου επιβάλλεται η άμεση έναρξη της εκτέλεσης ενός έργου, καθώς και όταν, λόγω επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αιφνίδια πραγματικά γεγονότα τα οποία δεν μπορούσαν αντικειμενικά να προβλεφθούν, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση για την αιτιολόγηση της προσφυγής στην εξαιρετική αυτή διαδικασία, δεν πρέπει να απορρέουν από υπαιτιότητα των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, διαφορετικά, τα τελευταία θα μπορούσαν, επικαλούμενα τις δικές τους ολιγωρίες, να καταστρατηγούν εκ συστήματος τον κανόνα της ανάθεσης των δημοσίων έργων κατόπιν διαγωνισμού.

Για το πως τώρα λειτουργεί το σύστημα στις δημοτικές κοινότητες με τις παγίες, είναι πολύ… κατατοπιστικά αυτά που αναφέρει ο δήμαρχος Γιάννης Οικονομάκος σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής στις 19 Ιουνίου (βλέπε το βίντεο της αρχικής σελίδας).

This entry was posted in Maximipoli, Δημοτικά, Ενδιαφέρουν, Ωρωπός. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.