«ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ» στην επανένταξη «της επέκτασης του σχεδίου της Σκάλας Ωρωπού»

Στο «ψυγείο» και τα δρομολογημένα σχέδια

Είναι γνωστό ότι η Δημοτική Αρχή, και μετά από αρκετή καθυστέρηση, που έχει παραλάβει από τον Οργανισμό της Αθήνας, την  μελέτη της Α΄ Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΓΠΣ), μελέτη που αφορά την Κοιλάδα του Ωρωπού, (συμπεριλαμβάνει την κτηματική περιφέρεια του πρώην Δήμου Ωρωπίων και του Συκάμινου), έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις αρχές του 2013, για έγκριση την ανάθεση της μελέτης, της  Β΄ Φάσης του Γ.Π.Σ. Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, από πλευράς της αντιπολίτευσης, κύριος ομιλητής ορίσθηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού,(Ε.Σ.Ω.), κ. Γεώργιος Χρ. Παναγόπουλος (πολιτικός μηχανικός). Κατόπιν της ομιλίας αυτής, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος, κ. Οικονομάκος, ο οποίος διατύπωσε την άποψη, να διεξαχθεί σε άμεσο χρόνο, μια ακόμη διεξοδική συζήτηση, με τους φορείς και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό,  για να καθοριστούν οι στόχοι που πρέπει να θέσει ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, στην πολύπαθη περιοχή του Δήμου μας, άποψη με την οποία συντάχθηκε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο σκοπός της συζήτησης αυτής θα ήταν η Β΄ Φάση του Σχεδιασμού, να συμπεριλάβει και να συγκεράσει τις απόψεις και τις γνώμες των πολιτών, των παραγόντων, και των κοινωνικών φορέων της περιοχής,  ώστε να υπάρξει στον Σχεδιασμό που θα εγκριθεί, η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση, όπως αυτή ορίζεται άλλωστε, στην κείμενη νομοθεσία. Αυτός όμως ο διάλογος, έχει αποφευχθεί συστηματικά έως σήμερα, με «την ευθύνη να βαρύνει» την πλευρά του  Δήμαρχου  και του υπεύθυνου Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και αυτή η αναβολή, παρόλες τις συνεχόμενες πιεστικές εκκλήσεις της Ε.Σ.Ω, για διεξοδική συζήτηση, στα θέματα που αφορούν επανεντάξεις δρομολογημένων σχεδίων πόλεως και προοπτικές του Γ.Π.Σ. Όφειλαν μάλιστα, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος, όπως είχαν δεσμευτεί  να ενημερώσουν τους Δημότες του Ωρωπού, σχετικά με το «Όραμά» τους, για την οικιστική ανάπτυξη, τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις σχετικά με την πολεοδόμηση, τα έργα Υποδομής καθώς και για τις εν γένει προθέσεις τους, για την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, που υποφέρει σήμερα, από τον ανύπαρκτο σχεδιασμό!

Στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Γ. Χρ. Παναγόπουλος, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε, στα σχέδια πόλεως που ίσχυσαν για ορισμένο χρονικό διάστημα και για ορισμένους λόγους, κατέπεσαν, και κατά την γνώμη του, δεν θα έπρεπε να «εμπλακούν» στο υπό σύνταξη ΓΠΣ. Οι περιοχές αυτές, θεωρούνται ως περιοχές με καθορισμένες τις χρήσεις γης, και τέτοιες περιοχές είναι η επέκταση της Σκάλας του Ωρωπού και το  σχέδιο της Β΄ παραθεριστικής κατοικίας του Χαλκουτσίου, σχέδια καθηλωμένα που απασχολούν χιλιάδες συμπολιτών μας. Την ίδια γνώμη άλλωστε, είχε όπως  φαίνεται, και ο αρμόδιος σήμερα Αντιδήμαρχος κ. Ηλιάσκος, έξι (6) χρόνια νωρίτερα όταν υπέγραφε το πρακτικό με αρ. 13/20-06-2007, της συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στις προϋποθέσεις για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του ΓΠΣ, στον Οργανισμό Αθήνας, αναγράφεται, στο εν λόγω πρακτικό: «Ο Δήμος θα ξεκινήσει την επαναφορά των καταργηθέντων σχεδίων Σκάλας Ωρωπού και Χαλκουτσίου, κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 31, του Ν. 3164/2003, και σύμφωνα με το άρθρο 15, του Ν.1221/1981 και παράλληλα και ανεξάρτητα από την μελέτη του Γ.Π.Σ., να αντιμετωπισθούν οι περιοχές που έχουν ξεκινήσει σχέδιο(να προωθηθούν ανεξάρτητα και με προσοχή), Αγριλέζα, Λαχανόκηποι, επέκταση Αγίου Κωνσταντίνου, Πόντιοι, Άγιος Αθανάσιος)».

Πραγματικά τον Αύγουστο του 2010, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αφού συνέταξε πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την επανέγκριση του εν λόγω σχεδίου πόλεως, τον κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3164/03.  Στην συνέχεια και μετά από παλινδρομήσεις  η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του ΥΠΕΚΑ, καταθέτει σχετικό ερώτημα στην Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του ιδίου Υπουργείου, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει τελικά εάν δύναται η διοίκηση να προβεί στην επανέγκριση του σχεδίου της Σκάλας Ωρωπού, με τις διατάξεις του ν.3164/03.  Στις 14-11-2011, το πιο πρόσφατο  έγγραφο του Υπουργείου, είναι η απάντηση της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στην οποία απάντηση ρητά αναφέρονται τα εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω σκεπτικό, η επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας Ωρωπού θα μπορούσε να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 1221/81 όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με το άρθρο 31 του ν. 3164/03».

Μάλιστα το ίδιο Υπουργείο με την 19/4.2.04, γνωμοδότησή του και με τις ίδιες ακριβώς διατάξεις επέτρεψε να επανέλθει ένα πυκνοδομημένο καταργηθέν σχέδιο πόλεως σε όμορο Δήμο από τον δικό μας, στην Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνών,(που είχε και αυτό καταπέσει για τυπικούς λόγους), όπου δεκάδες ιδιοκτησιών ρυμοτομούνταν γιατί δεν είχαν εφαρμοστεί ακριβώς οι οικοδομικές γραμμές(αλλοιώσεις στα οικοδομικά τετράγωνα). Επομένως θα ανέμενε κανείς μετά από την εξέταση της πραγματικής κατάστασης στην περίπτωση του σχεδίου της Σκάλας,  με πανταχόθεν ελευθέρα κτίσματα, με πρασιές τεσσάρων μέτρων  σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα  και πλάτη δρόμων, τα ίδια και μεγαλύτερα από το σχέδιο του Αγ. Κωνσταντίνου, σχέδιο το οποίο μελετήθηκε σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, και θεωρητικά με τις αρχές της «σύγχρονης πολεοδόμησης», και δεν έχει τίποτα να «ζηλέψει» από το παλαιό σχέδιο της επέκτασης της Σκάλας. Στην Σκάλα μάλιστα και για τον χρόνο που λειτούργησε το σχέδιο, είχαν εκδοθεί περί τις 80 οικοδομικές άδειες, με ακριβή εφαρμογή των δεσμευτικών οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.

Και ενώ όλα φαίνονταν ότι έχουν «πάρει τον δρόμο τους», και η επαναφορά του σχεδίου χρειάζονταν μόνο την υπογραφή του Υπουργού του ΥΠΕΚΑ, όπως ορίζει το σχετικό διάταγμα, το θέμα της επανέγκρισης «έρχεται» στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στην συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου του 2012, και στο δεύτερο ερώτημα μεταξύ άλλων ερωτάται: «Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως επί του πρώτου ερωτήματος,(εάν δηλαδή έχει εφαρμογή το άρθρο 31, του ν.3164/03, για ρυμοτομικά σχέδια που καταργήθηκαν για τυπικούς λόγους), μπορεί να επανεγκριθεί σχέδιο παρότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έχουν διαμορφωθεί πραγματικές και νομικές καταστάσεις……….»

Και εν τέλει έρχεται η «ταφόπλακα», για την επαναφορά του σχεδίου από την αποδοχή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου από τον Υπουργό τον κ. Καλαφάτη, που αναφέρει στο υπ αρ. 13980/04-03-2013, έγγραφό του: «α. εγκεκριμένα εφαρμοσθέντα ρυμοτομικά σχέδια τα οποία δεν ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, αλλά καταργήθηκαν με πράξη της διοικήσεως για τυπικούς λόγους, μπορούν, κατ΄ αρχήν να επανεκριθούν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν.1227/81, και Β. δεν μπορεί να επανεγκριθεί το σχέδιο της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου της Σκάλας Ωρωπού, του 1971, με την αρχική του μορφή, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία σύνταξης πολεοδομικής Μελέτης κατά τις διατάξεις του ν.2508/97.»

Τα ερωτήματα βέβαια που γεννούνται είναι πολλά, όχι μόνο γιατί υπήρχε γνωμοδότηση από το νομοθετικό τμήμα του ΥΠΕΚΑ, ότι η επέκταση της Σκάλας, μπορεί να πραγματοποιηθεί  με τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν.3164/03, δηλαδή με την εφαρμογή  του παλαιού σχεδίου ως είχε, αλλά και γιατί ΓΠΣ, νόμος 2508/97, ρυθμιστικό σχέδιο, κ.α «τινά» δεν υπήρχαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου, το 1971,  επομένως όπως γνωρίζει και ο «τελευταίος» πολίτης, κανείς δεν μπορεί να επιβάλει αναδρομική εφαρμογή μεταγενέστερων διατάξεων.   Εξάλλου,  στην πραγματικότητα, η ακριβής μελέτη της αποτύπωσης δεν έδειξε αλλοιώσεις στα οικοδομικά τετράγωνα, ούτε τίθεται θέμα απαγόρευσης από πλευράς Αρχαιολογίας, η οποία με το υπ αρ 1087 ήδη από την 6-05-1991, με έγγραφό της προς την Κοινότητα της Σκάλας Ωρωπού, αναφέρει: «Εκτός από το κτήμα των Φυλακών και τον χώρο στον Προφήτη Ηλία(Λουμπέρδι), που έχει ταυτιστεί με την Ακρόπολη της Αρχαίας πόλης του Ωρωπού, στην υπόλοιπη περιοχή του σχεδίου, οι εκσκαφές για την εκτέλεση οπουδήποτε έργου θα εκτελούνται μετά από προηγούμενη άδεια της Β΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων», δηλαδή όπως ακριβώς γίνεται, σε όλη την πόλη των Ν. Παλατίων  και στην Σκάλα Ωρωπού, σήμερα, για την έκδοση ανέγερσης νέου κτιρίου!

Ποιοι όμως μπορεί να είναι οι λόγοι που ένα σχέδιο, που δείχνει να μπορεί να λειτουργήσει, να έχει πολεμηθεί τόσο πολύ με αποτέλεσμα να ίσχυε  για αρκετά χρόνια στην συνέχεια να κατέπιπτε, να ξανά εφαρμόζονταν,  πάλι να ακυρώνονταν, και σήμερα λίγο πριν την οριστική του δρομολόγηση, να ανατρέπεται προς την αντίθετη κατεύθυνση; Μήπως όλα τα παραπάνω, είναι «διαβολικές» συμπτώσεις;

Προσπαθώντας να κάνουμε μια εκτίμηση της κατάστασης θα λέγαμε ότι αρχικά, και κατά την σύνταξη του σχεδίου, το 1971,  πρέπει να αναγνωρίσουμε «αδικίες», στον τρόπο της  επιλογής των ιδιοκτησιών για απαλλοτρίωση και τον χαρακτηρισμό τους, σε κοινόχρηστους χώρους. Σήμερα όμως, μπορούμε να πούμε ότι μάλλον ενοχλεί ο αμιγής χαρακτήρας της περιοχής ως «κατοικία». Δηλαδή «κάποιοι», ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν εμπορικές και άλλες χρήσεις, εκτός από την επικρατούσα κατά το παλαιό σχέδιο πόλεως, χρήση της κατοικίας, με αποτέλεσμα να «φρενάρουν», την επαναφορά ενός «νευραλγικού» σχεδίου πόλεως, αυτό της επέκτασης της πόλης, της Σκάλας του Ωρωπού. Πρέπει όμως, και οι δημότες του Δήμου μας, να ενεργοποιηθούν να συνταχθούν επιτέλους με το συλλογικό «καλό», έτσι ώστε να μπορέσει η περιοχή αυτή, να ορθοποδήσει, να αλλάξει πρόσωπο και να αναπτυχθεί, κάτω από κανόνες και σχεδιασμούς που θα ισχύουν για όλους. Και φυσικά, πολεοδομικά εργαλεία, για την εξαίρεση των υφισταμένων χρήσεων υπάρχουν, αλλά και για την απόδοση δίκαιων αποζημιώσεων σε απαλλοτριωμένες ιδιοκτησίες, αλλά δεν μπορούν όλα τα ζητήματα και οι αποφάσεις στον τόπο μας, να εξετάζονται και να αποφασίζονται  «κάτω» από το πρίσμα του «ατομικού συμφέροντος», και εν τέλει να λειτουργούν για το όφελος των λίγων.

O ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»
This entry was posted in Άρθρα. Bookmark the permalink.

3 Responses to «ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ» στην επανένταξη «της επέκτασης του σχεδίου της Σκάλας Ωρωπού»

  1. Ανώνυμος says:

    ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ?

  2. Ανώνυμος says:

    ΦΛΥΑΡΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.

  3. Ανώνυμος says:

    Αφού ΛΥΣΟΥΜΕ τα προβλήματα μας ΩΣ ΧΩΡΑ….τότε θα ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-καθημερινά προβλήματά μας…….ώς τότε……ότι έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ δύσκολο να ΕΠΙΛΥΘΕΙ!!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΑΛΛΑ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ…ΌΛοι οι ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ´´δεσμεύοντάι´´ από τους ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ…..και τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ-ΜΑΣ!!!! Η ΕΛΛΑΔΑ είναι ένας νομός της ΕΥΡΩΠΗΣ ……

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.