Παρατηρήσεις για τo δηλωτικό σήμα του «Καλλικράτειου» Ωρωπού

Ο «Καλλικράτειος» δήμος Ωρωπού, απέκτησε το δικό του δηλωτικό σήμα. Ήταν μια εξ αρχής πρόταση του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Γιαμαρέλου, η οποία κατέληξε στο δημοτικό συμβούλιο με την προχθεσινή του εισήγηση. Η επιλογή έγινε μεταξύ επτά προτάσεων από επιτροπή και η οποία διά του κ. Γιαμαρέλου, παρουσίασε και την προκριθείσα πρόταση.
Στην εισήγησή του ο Γιώργος Γιαμαρέλος, αναλύει με απόλυτη σαφήνεια το σκεπτικό δημιουργίας του δηλωτικού σήματος, το οποίο, σημειωτέον, ψηφίστηκε από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου, εκτός από τον σύμβουλο της συμπολίτευσης κ. Λέκκα.
Να θυμηθούμε όμως την πολύ καλή εισήγηση του κ. Γιαμαρέλου, με την οποία είχε παρουσιάσει τους λόγους εκείνους που θα έπρεπε το δηλωτικό σήμα να έχει ως βάση του τον αρχαίο Αμφιάραο και σήμερα να σημειώσουμε, πως η λογική αυτή δεν παρουσιάστηκε δυνατή.
Το συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνου, μπορεί να βρίσκεται στο κέντρο της εικαστικής σύνθεσης, αλλά είναι τόσο υποτονισμένο, που σε αρκετές περιπτώσεις αντιγραφής του και ιδίως σε έγγραφα του δήμου, θα χάνεται. Το κυρίαρχο του σήματος, αντιθέτως, έχει να κάνει με τη θάλασσα (ναυτικό σχοινί και πυξίδα σε έντονη παρουσίαση), η οποία φυσικά, δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των δημοτικών κοινοτήτων του Ωρωπού και ούτε ταυτίζεται με τα γεωγραφικά όρια της χώρας (όπως αναφέρεται), που και αυτά δεν έχουν όλα θάλασσα.
Με χαρακτηριστική ευκολία λοιπόν, χωρίς σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσουμε την αξιέπαινη προσπάθεια του Γιώργου Γιαμαρέλου και της καλλιτέχνιδας που το δημιούργησε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως το συγκεκριμένο υποδηλωτικό σήμα, δεν υποδηλώνει αφενός τις οικουμενικές και πανανθρώπινα αποδεκτές αξίες που πηγάζουν από το μύθο του Αμφιάραου και το Αμφιαράειο και αφετέρου δεν δηλώνει την ισχυρή βούληση και τον σθεναρό προσανατολισμό του Δήμου, να αναδείξει και να γνωρίσει το Αμφιαράειο θεραπευτήριο του Αρχαίου Ωρωπού στην παγκόσμια κοινότητα.
Δημοσιεύουμε παρακάτω την εισήγηση του κ. Γιαμαρέλου, στο προχθεσινό συμβούλιο στις 27 Ιουλίου 2011, στο οποίο «γεννήθηκε» το νέο αυτό δηλωτικό σήμα:

Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος
Τακτικό μέλος Δ.Σ. Δήμου Ωρωπού

Ωρωπός 30 /06/2011

Προς:
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού
κ. Νικολάου Χρήστο.

Θέμα: «Προτεινόμενο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του δήμου Ωρωπού.»

Αξιότιμε και Αγαπητέ Πρόεδρε,

Στον άτυπο εθελοντικό διαγωνισμό για το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του δήμου μας συμμετείχαν με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εικαστικές προτάσεις 7 καλλιτέχνες. Η επιτροπή έφερε πρώτη σε σειρά κατάταξης την κυρία Τοτόμη Βαρβάρα (δημότης Ωρωπού, κάτοικος Καπανδριτίου).

Μας εξέπληξε όλους η εικαστική και αισθητική ποιότητα των προτάσεών της, η αγάπη, ο ενθουσιασμός, το μεράκι, η εργατικότητα και το πλήθος των εναλλακτικών προτάσεών της, έτσι ώστε να καλύπτεται κάθε επιθυμία εικαστικής μορφής του σήματος (κλασσικό, μοντέρνο κλπ). Όλα δε αυτά μέσα σε πνεύμα ευγενούς άμιλλας και εθελοντισμού!

Το επιλεγέν ως προτεινόμενο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα υπερέχει έναντι όλων των άλλων σε συμβολισμούς, εμπεριέχει δε όλες τις παραμέτρους που ζητήθηκαν από τους καλλιτέχνες ( συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνου, γράμμα Ω, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, κατάλληλη γραμματοσειρά),σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική σύνθεση που εμπεριέχει όλα τα προαναφερθέντα. Το προτεινόμενο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του δήμου Ωρωπού ανήκει στα επεξηγηματικά σήματα και αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

• Το συγκεκριμένο τμήμα της αναθηματικής πλάκας του Αρχίνου, βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση, στο κέντρο της εικαστικής σύνθεσης και κάτωθεν αυτής η λέξη «ΑΜΦΙΑΡΑΩΙ», που σημαίνει «ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΑΡΑΟ».Δηλαδή ο δήμος Ωρωπού αφιερώνει πρωτίστως το ιδιαίτερο δηλωτικό του σήμα στον Αμφιάραο και το Αμφιαράειο, σύμφωνα με το σκεπτικό της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συνδυασμό με τα άλλα στοιχεία της σύνθεσης(πυξίδα στραμμένη προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα , ναυτικό σχοινί που συμβολίζει και τα γεωγραφικά όρια της χώρας, χρυσαφί χρώμα, που συμβολίζει και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό), υποδηλώνει αφενός μεν τις οικουμενικές και πανανθρώπινα αποδεκτές αξίες που πηγάζουν από το μύθο του Αμφιάραου και το Αμφιαράειο, αφετέρου δε δηλώνει την ισχυρή βούληση και τον σθεναρό προσανατολισμό του Δήμου να αναδείξει και να γνωρίσει το Αμφιαράειο θεραπευτήριο του Αρχαίου Ωρωπού στην παγκόσμια κοινότητα.
• Το γράμμα Ω, το αρχικό γράμμα της λέξης Ωρωπός, περιβάλλει την προαναφερθείσα παράσταση με ευστοχία και εικαστική ποιότητα .
• Η πυξίδα και το ναυτικό σχοινί , που περιβάλει την σύνθεση, υποδηλώνουν την πανάρχαια ναυτική παράδοση του δήμου από την εποχή της «Γραίας» (συμμετοχή στον Τρωικό πόλεμο, αποικίες σε κάτω Ιταλία κ.α.), αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων. Επιπρόσθετα , σε σύγχρονο τοπικό επίπεδο, υποδηλώνουν την στροφή του ενδιαφέροντος του Καλλικρατικού δήμου σε όλα τα γεωγραφικά του διαμερίσματα.
• Τα χρώματα μπλέ πράσινο και χρυσαφί, αντιστοιχούν στην κυρίαρχη φύση του Δήμου (θάλασσα, καθαρός ουρανός, βουνά, καλλιέργειες, ήλιος).
• Το χρυσαφί υποδηλώνει επίσης το φώς του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, που πηγάζει από την ιστορία της περιοχής και φωτίζει όλη την οικουμένη.
• Την φράση «Δήμος Ωρωπού», σε πεζοκεφαλαία της γραμματοσειράς Optima.

Εκτιμούμε ότι το προτεινόμενο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα, όπως άλλωστε και κάθε έργο τέχνης, επιδέχεται και πολλές άλλες νοηματικές και εικαστικές αναλύσεις.

Σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μία καλή και με διάρκεια πρώτη εντύπωση. Οπτικοποιεί και εκπέμπει μηνύματα (ανθρωπισμού, εξωστρέφειας, διαφάνειας, δικαιοσύνης, ενότητας, συνεργασίας, προγραμματισμού, κ.α..) στους δημότες, στο πανελλήνιο και στην παγκόσμια κοινότητα .

Δίνει μια νότα σιγουριάς και αισιοδοξίας για το μέλλον του δήμου.

Είναι εύκολα αναγνωρίσιμο, ακόμη και ως μεμονωμένο σήμα, και επιτυγχάνει απόλυτα τον στόχο του να μένει χαραγμένο στο μυαλό όλων, ως χαρακτηριστική πρώτη εικόνα του Καλλικράτειου Δήμου Ωρωπού.

Με την πεποίθηση ότι το προτεινόμενο σήμα ικανοποιεί τις τεθείσες από το Δημοτικό Συμβούλιο προδιαγραφές σε ικανοποιητικό βαθμό και με αίσθημα ευθύνης για τον τόπο μας και τους δημότες του, θέτουμε στην κρίση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το ιδιαίτερο αυτό δηλωτικό σήμα του Δήμου Ωρωπού και ευελπιστούμε σε ομόφωνη αποδοχή του.

Εκ μέρους της συσταθείσας διαπαραταξιακής επιτροπής

Ο εισηγητής του θέματος

Γεώργιος Χρ. Γιαμαρέλος

This entry was posted in Δημοτικά, Ωρωπός. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.