ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και την Παρασκευή 29 Ιουλίου

Και νέο δημοτικό συμβούλιο στις 29 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού), με τα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ µε τίτλο : «Ψήφιση
Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της ΚΕΔΩ».
2.Έγκριση της υπ’ αριθ.3/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ  µε τίτλο : «Ψήφιση
Κανονισµού Προσωπικού της ΚΕΔΩ».
3.Έγκριση της υπ’ αριθ.4/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ µε τίτλο : «Ψήφιση
Κανονισµού Οικονοµικής Διαχείρισης της ΚΕΔΩ».
4.Προγραµµατισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήµου Ωρωπού.
5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΠΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ».
6.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – ΑΥΛΩΝΑ».
7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια γραφικής ύλης.
8.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,
φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανηµάτων (Φαξ).
9.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια εξωτερική σήµανση δηµοτικών
κτιρίων και ορίων Δήμου Ωρωπού.
10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια χηµικού υλικού.
11.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.10/2011 Α.Δ.Σ., που αφορά  συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής απευθείας ανάθεσης προμηθειών οικονοµικού έτους 2011 σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
12.Χαρακτηρισμός του υπ’ αριθ.238 κληροτεµαχίου  διανοµής  του Υπουργείου
Γεωργίας έτους 1926 (αγρόκτηµα Κιούρκα-Λιοσάτι) της Δημοτικής Κοινότητας
Αφιδνών ως χώρος στέγασης του Νηπιαγωγείου Αφιδνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

This entry was posted in Maximipoli, Δημοτικά, Ωρωπός. Bookmark the permalink.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.