Παρέμβαση του Γιώργου Γιασημάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα έργο με πολλά ερωτηματικά!

Για 2η φορά μέσα σε ένα μήνα είμαι αναγκασμένος να αναφερθώ σε ένα έργο, που για μένα είναι τουλάχιστον πρόκληση.

Το έργο αυτό είναι οι «Αθλητικές εγκαταστάσεις Μαλακάσας» και η πληρωμή τους καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Το θέμα λοιπόν έχει ως εξής:

–    Στις 18-9-2001 με την 38 απόφαση του 2001 το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας αποδέχεται περίπου 117.000 ευρώ για «κατασκευή ενός γηπέδου τένις, πλαστικοποίηση δυο γηπέδων μπάσκετ και ηλεκτροφωτισμό των παραπάνω αθλητικών χώρων».

–    Στις 31-5-2002 με την απόφαση 30/2002 αποδέχεται η Κοινότητα Μαλακάσας ακόμη 234.776 ευρώ από πιστώσεις του προγράμματος Ε.Π.Τ.Α. αθλητικών έργων (γήπεδο ποδοσφαίρου κλπ.).

–    Στις 9-7-2002 με την 39/2002 απόφασή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας, εγκρίνει την 260/2002 μελέτη με τίτλο «Αθλητικές εγκαταστάσεις Μαλακάσας» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης, παράτυπα και παράνομα διότι όπως αναφέρει η υπάρχουσα πίστωση είναι 352.164 ευρώ, ενώ το κόστος του έργου θα ανέλθει στα 1.484.000 ευρώ.

–    Δηλαδή δημοπρατεί το έργο χωρίς να υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση. Πράγμα που απαγορεύεται.

–    Στις 5-10-2002 με την 48/2002 απόφασή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαλακάσας, εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας  χωρίς να λάβει υπόψη του  ότι ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ και έτσι δεν θα έπρεπε να δημοπρατεί  έργα.

–    Στις 22-11-2002 υπογράφεται η εργολαβική σύμβαση και ορίζεται η προθεσμία εκτέλεσης του έργου σε 270 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 2-9-2003 και μετά τη χορήγηση διαδοχικών και μετά τη χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων, έως τις 18-9-2004.

–    Στις 9-7-2003 η Κοινότητα Μαλακάσας εγκρίνει τη δημιουργία κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την εκτέλεση του έργου.

–    Στις 30-7-2003 αποστέλλεται ο 1ος λογαριασμός στην Κοινότητα Μαλακάσας.

–    Στις 6-10-2003 γίνεται η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ των εργασιών του έργου της Κοινοπραξίας.

–    Στις 17-6-2004 η Κοινότητα Μαλακάσας εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. καθότι στις 4-6-2004 η ανάδοχος Κ/Ξ έχει ζητήσει την επανέναρξη εργασιών και παράταση προθεσμίας.

Για να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται, θα πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης 234.776 ευρώ προέρχεται από την Περιφέρεια Αττικής/Αθήνα 2004 και σε έγγραφό του ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαλακάσας προς το υπουργείο Πολιτισμού με αριθ. Πρωτ. 63/22-1-2003 έλεγε μεταξύ άλλων ότι «το ως άνω έργο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους της Κοινότητας Μαλακάσας και μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004».

Για να καταλάβουμε πού πήγαν τα λεφτά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004: Σε έργα που 8 χρόνια μετά τους Αγώνες δεν έχουν ακόμη τελειώσει.

Έτσι λοιπόν μετά την επανέναρξη στις 17-6-2004 έρχεται η Κοινοπραξία των αναδόχων στις 6-9-2004 να διακόψει και πάλι τις εργασίες.
Όλα αυτά τα χρόνια το έργο που θα χρησιμοποιούταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μένει σχεδόν ακίνητο.

–    Στις 30-4-2010, χρονιά εκλογών, ξαφνικά η Κοινότητα Μαλακάσας αποφασίζει να πληρώσει τους εργολάβους από ίδιους πόρους.

–    Διαφωνεί όμως ο γραμματέας της Κοινότητας Μαλακάσας και στέλνει Υπηρεσιακό Σημείωμα στις 14-6-2010 στον Κοινοτάρχη στο οποίο του αναφέρει : «…σας κάνω γνωστό ότι η εν λόγω Κοιν/ξία, σύμφωνα με την Πράξη 11/2009, του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έπρεπε να είχε εκδώσει το τιμολόγιο εντός του ιδίου οικονομικού έτους 2004, με τον 3ο Λογαριασμό. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.».

–    Ο Κοινοτάρχης κ. Λίτσας του απαντά την ίδια μέρα ως εξής: «… λυπάμαι για την άστοχη ενέργεια που κάνετε να μη με ειδοποιήσετε τότε για τη συγκεκριμένη ενέργεια και έχετε για μένα την ευθύνη όπως τώρα το γνωρίζετε θα έπρεπε και τότε να το γνωρίζατε. Παρακαλώ όπως συντάξετε πλήρη τα σχετικά στοιχεία στο χρηματικό ένταλμα 178/2010 και το διεκπεραιώσετε, για να πάω σε μια αρχή ανώτερη από τη ΔΥΟ Αγίου Στεφάνου την οποία θεωρώ ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει  λόγω ελλιπούς προσωπικού και μη ειδικευμένου. Για το λόγο αυτό και για να προφυλαχθούν τα συμφέρονται της Κοινότητας θα πάω σε προληπτικό έλεγχο (Επίτροπο) για το λάθος που κάνατε.».

–    Μετά την εντολή του Προέδρου συντάσσεται το ένταλμα και πάνε στον Επίτροπο ο οποίος δέχεται  ότι δεν μπορεί να πληρωθεί η Κοινοπραξία διότι βάση του νόμου δεν έκοψε το τιμολόγιο ως όφειλε το 2004. ΕΔΩ τερματίζονται οι προσπάθειες του κ. Λίτσα να πληρωθεί η Κοινοπραξία.

Έρχεται όμως η νυν Δημοτική Αρχή του κ. Οικονομάκου στις 8-11-2011 να πάρει απόφαση για αποδέσμευση χρημάτων ώστε να πληρωθεί το τιμολόγιο, το οποίο δεν πλήρωνε ο Επίτροπος.

Έτσι μέσα στο 2011 πληρώθηκαν 2 εντάλματα των 250.000 έκαστο (500.000 σύνολο) χωρίς αυτά τα εντάλματα να πάνε στον Επίτροπο, εκμεταλλευόμενη τη διάταξη που έλεγε ότι σε όσες κοινότητες δεν υπήρχε υποχρέωση ελέγχου από τον Επίτροπο, οι πληρωμές οι οποίες θα γίνουν μέσα στο 2011 δεν χρειάζεται να περάσουν έλεγχο νομιμότητας από τον Επίτροπο.

Το συγκεκριμένο όμως τιμολόγιο και ένταλμα είχε αναγκαστεί ο κ. Λίτσας να το πάει για έλεγχο και είχε απορριφθεί και γι’ αυτό το λόγο έπρεπε να ξαναπεράσει από έγκριση και έλεγχο Επιτρόπου.

Έτσι σήμερα η Δημοτική Αρχή με τα θέματα που φέρνει γι’αυτό το έργο ζητά άλλες 413.000 ευρώ για την αποπληρωμή του.

Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 και τέλειωσε μόλις το 2012.

Ένα έργο του οποίου τα εντάλματα δεν πήγαν στον Επίτροπο για έλεγχο τουλάχιστον μέχρι και το 2011.

Ένα έργο του οποίου το τιμολόγιο που κόπηκε το 2012 δεν έχει ημερομηνία αλλά μόνο χρονολογία με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μας ζητούν σήμερα να ψηφίσουμε τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

Ένα έργο που ίσως δεν θα έπρεπε να γίνει δεδομένου του πληθυσμού της πόλης.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά και εύλογα.

Πρέπει ο κάθε ένας από εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους να τα σκεφτεί καλά, διότι η ευθύνη βαρύνει εμάς οι οποίοι ψηφίζουμε.Το γραφείο τύπου της Δυναμικής Πολιτείας


dunamikipoliteia.blogspot.com

This entry was posted in Επιστολές. Bookmark the permalink.

One Response to Παρέμβαση του Γιώργου Γιασημάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα έργο με πολλά ερωτηματικά!

  1. pepita says:

    kalooo !!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.